Nhà máy thuỷ điện nhỏ (hồ chứa, kênh chuyển nước, nhà máy thuỷ điện nhỏ loại không điều tiết)
Xem chi tiết

Nhà máy thuỷ điện nhỏ (hồ chứa, kênh chuyển nước, nhà máy thuỷ điện nhỏ loại không điều tiết)

Thuỷ điện được tạo ra khi nước chảy xuống được chuyển qua các tuabin nước. Áp lực của...

Lò phản ứng chuyển đổi CO đẳng nhiệt
Xem chi tiết

Lò phản ứng chuyển đổi CO đẳng nhiệt

Quá trình khí thoát ra khỏi buồng thứ cấp chứa khoảng 10-15% CO (khí khô). Trong giai...

Nhà máy điện gió với nguồn vốn trong nước/hỗ trợ quốc tế
Xem chi tiết

Nhà máy điện gió với nguồn vốn trong nước/hỗ trợ quốc tế

Các tuabin gió chuyển đổi lực của gió thành mô men xoắn (lực quay), sau đó được sử dụ...

Lên men kỵ khí chất thải hữu cơ, thu hồi và sử dụng nhiệt
Xem chi tiết

Lên men kỵ khí chất thải hữu cơ, thu hồi và sử dụng nhiệt

Công nghệ này được thiết kế đặc biệt để xử lý chất thải hữu cơ từ các nguồn khác nhau...

Sản xuất phân hữu cơ từ chất thải hữu cơ (ủ phân vi sinh)
Xem chi tiết

Sản xuất phân hữu cơ từ chất thải hữu cơ (ủ phân vi sinh)

Ủ phân có sự tham gia của vi sinh vật là phương pháp phân hủy chất thải rắn hữu cơ. Q...

Vận hành bãi chôn lấp bán hiếu khí (Phương pháp Fukuoka)
Xem chi tiết

Vận hành bãi chôn lấp bán hiếu khí (Phương pháp Fukuoka)

Vận hành bãi chôn lấp bán hiếu khí là đặt hệ thống thu gom nước rỉ rác, bao gồm các đ...

Nhà máy điện khí sinh học (sử dụng khí sinh học từ nước thải, nông nghiệp)
Xem chi tiết

Nhà máy điện khí sinh học (sử dụng khí sinh học từ nước thải, nông nghiệp)

Trong nhà máy điện khí sinh học, điện được tạo ra bằng cách đốt cháy khí đốt từ quá t...

Thiết bị đồng phát, nồi hơi đốt (lò đốt, đốt tầng sôi) cho công suất nhỏ (<2MW)
Xem chi tiết

Thiết bị đồng phát, nồi hơi đốt (lò đốt, đốt tầng sôi) cho công suất nhỏ (<2MW)

Năng lượng sinh học là một dạng năng lượng tái tạo từ sinh khối để tạo ra điện và nhi...

Hệ thống làm sạch trung tâm giảm áp cho nhà máy bột giấy
Xem chi tiết

Hệ thống làm sạch trung tâm giảm áp cho nhà máy bột giấy

Để loại bỏ cát và các chất dư thừa khác từ chu trình làm sạch trong máy nghiền, bộ là...

Thu hồi CO2
Xem chi tiết

Thu hồi CO2

Về mặt lịch sử, động lực để thu hồi khí CO2 từ khí lò là để thỏa mãn các thị trường t...

Làm nguội cốc khô
Xem chi tiết

Làm nguội cốc khô

Trong CDQ, than cốc được làm nguội sử dụng khí trơ trong nhà máy làm nguội khô chứ kh...

Giàn bay hơi kiểu màng
Xem chi tiết

Giàn bay hơi kiểu màng

Giàn bay hơi kiểu màng là một loại thiết bị trao đổi nhiệt đặc biệt để tập trung các ...

Xem thêm