Nhà máy điện khí sinh học (sử dụng khí sinh học từ nước thải, nông nghiệp)

Trong nhà máy điện khí sinh học, điện được tạo ra bằng cách đốt cháy khí đốt từ quá trình phân hủy kị khí sinh khối. Sinh khối là vật chất hữu cơ của mọi loài thực vật hoặc động vật sống. Sinh khối tồn tại dưới nhiều dạng khác nhau như nông sản, lâm sản, rác thải đô thị và các chất thải khác
Điểm nổi bật
 • Nhiệt và điện có thể được cung cấp bằng cách sử dụng máy phát điện công suất nhỏ và đồng phát
 • Các nguồn nguyên liệu có thể áp dụng: Các loại cây nông nghiệp (bã mía, rơm rạ, trấu và các loại khác), phân gia súc và rác thải đô thị.
Ứng dụng
 • Các nhà máy điện khí sinh học không cần thiết phải đấu nối với lưới điện. Chúng có tiềm năng cải thiện tiếp cận năng lượng tại những vùng không có điện lưới
 • Sản lượng năng lượng tái tạo hàng năm (không tính thủy điện) là 3,5% và công suất là 5,4% vào năm 2015
 • Xuất xứ
  Công nghệ Việt Nam
 • Dạng chuyển giao
  Chuyển giao công nghệ
  Nguồn tin: Dự án SPI-NAMA (Bộ Tài nguyên và môi trường, JICA)