Lên men kỵ khí chất thải hữu cơ, thu hồi và sử dụng nhiệt

Công nghệ này được thiết kế đặc biệt để xử lý chất thải hữu cơ từ các nguồn khác nhau (như chợ đồ tươi sống, nhà hàng, khách sạn...) và bùn thải của nhà máy xử lý nước. Công nghệ này xử lý chất thải hữu cơ trong hệ thống phân hủy kỵ khí để sản xuất phân bón chất lượng tốt, đồng thời, thu khí mê-tan sinh ra để phát điện hoặc sản xuất nhiệt tùy vào lượng khí thu được
Điểm nổi bật
  • 1.680 MtCO2eq/năm (từ 50 tấn/ngày rác thu gom được)
Ứng dụng
  • Công nghệ này có thể áp dụng đối với những chợ có quy mô lớn như của thành phố Hồ Chí Minh.
  • Xuất xứ
    Công nghệ Việt Nam
  • Dạng chuyển giao
    Chuyển giao công nghệ
    Nguồn tin: Dự án SPI-NAMA (Bộ Tài nguyên và môi trường, JICA)