Công nghệ xử lý làm sạch nước
Xem chi tiết

Công nghệ xử lý làm sạch nước

Công nghệ này được phát triển dựa trên sáng chế số US 8123944, đăng ký bảo hộ năm 201...

Công nghệ chiết suất tinh dầu chè
Xem chi tiết

Công nghệ chiết suất tinh dầu chè

Công nghệ chiết suất tinh dầu chè kiểu cuốn hơi nước. Phương pháp này dựa trên sự thẩ...