Hệ thống làm sạch trung tâm giảm áp cho nhà máy bột giấy

Để loại bỏ cát và các chất dư thừa khác từ chu trình làm sạch trong máy nghiền, bộ làm sạch trung tâm được sử dụng để đảm bảo rằng không có nhiều bột giấy bị mất trong giai đoạn đầu tiên. Quá trình này có thể được thực hiện lặp lại ba hoặc bốn lần để đạt được kết quả cao hơn.
Điểm nổi bật
 • Tiết kiệm năng lượng: 1 kWh/tấn
 • Có thể hoạt động ở áp suất đầu vào thấp hơn
 • Có khuynh hướng plugging ít hơn
 • Hiệu suất làm sạch cao hơn
 • Xuất xứ
  Công nghệ Việt Nam
 • Dạng chuyển giao
  Chuyển giao công nghệ
  Nguồn tin: Dự án SPI-NAMA (Bộ Tài nguyên và môi trường, JICA)