Nhà máy thuỷ điện nhỏ (hồ chứa, kênh chuyển nước, nhà máy thuỷ điện nhỏ loại không điều tiết)

Thuỷ điện được tạo ra khi nước chảy xuống được chuyển qua các tuabin nước. Áp lực của dòng nước chảy trên cánh quạt tuabin quay một trục và điều khiển một máy phát điện, biến động năng thành năng lượng điện
Điểm nổi bật
 • Không thải ra các chất gây ô nhiễm môi trường hoặc gây ra biến đổi khí hậu (Phát thải bằng không)
 • Các nhà máy thủy điện nhỏ không cần thiết phải đấu nối với lưới điện. Chúng có tiềm năng cải thiện tiếp cận năng lượng tại những vùng không có điện
Ứng dụng
 • Sản lượng điện hàng năm đạt 30,4% và công suất thấp hơn 17.000 MW (37,3%) từ các nguồn thuỷ điện (vừa và lớn) trong năm 2015. Sản xuất điện từ thủy điện nhỏ vẫn chỉ chiếm tỷ trọng khá nhỏ (ít hơn 3,5%).
 • Xuất xứ
  Công nghệ Việt Nam
 • Dạng chuyển giao
  Chuyển giao công nghệ
  Nguồn tin: Dự án SPI-NAMA (Bộ Tài nguyên và môi trường, JICA)