Nhà máy điện gió với nguồn vốn trong nước/hỗ trợ quốc tế

Các tuabin gió chuyển đổi lực của gió thành mô men xoắn (lực quay), sau đó được sử dụng để chạy máy phát điện để tạo ra điện. Các trạm điện năng lượng gió (được biết đến như các trang trại gió) thường kết hợp đầu ra của nhiều tuabin gió thông qua một điểm nối trung tâm tới lưới điện. Hiện tại, cả hai loại dự án năng lượng gió trên mặt đất (trên đất liền) và ngoài khơi (trên biển) đều đang được triển khai ở các nước khác nhau.
Điểm nổi bật
 • Không thải ra các sản phẩm gây ô nhiễm môi trường hoặc phá vỡ khí hậu (Lượng phát thải bằng không)
 • Các nhà máy điện gió không cần thiết phải đấu nối với lưới điện. Chúng có tiềm năng cải thiện tiếp cận năng lượng tại những vùng không có điện lưới
Ứng dụng
 • Các khu đất rộng với điều kiện gió phù hợp ở miền Nam Việt Nam
 • Tổng công suất năng lượng gió: 800 MW vào năm 2020; 24.600 MW vào năm 2025; Và 27.800 MW vào năm 2030 (sản xuất điện: 0,8% vào năm 2020, 1% vào năm 2025 và 2,1% vào năm 2030)
 • Xuất xứ
  Công nghệ Việt Nam
 • Dạng chuyển giao
  Chuyển giao công nghệ
  Nguồn tin: Dự án SPI-NAMA (Bộ Tài nguyên và môi trường, JICA)