Hà Minh Ngọc

Tiến sĩ  | 
Trình độ học vấn
 • 2006
  Đại học
  Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
 • 2013
  Thạc sĩ
  Trường Đại học Công nghệ Thượng Hải, Trung Quốc
 • 2016
  Tiến sĩ
  Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hoa Đông, Thượng Hải, Trung Quốc
Quá trình công tác
 • 2006-2009
  Cán bộ nghiên cứu
  Khoa Hóa học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội
 • 2010-2016
  Học viên cao học
  Trường Đại học Công nghệ Thượng Hải
 • 2013-2016
  Nghiên cứu sinh và giảng dạy
  Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hoa Đông
 • 2016-nay
  Cán bộ nghiên cứu và giảng dạy
  Phòng thí nghiệm Trọng điểm Vật liệu tiên tiến ứng dụng trong Phát triển Xanh ; Phòng thí nghiệm Hóa Môi trường, Khoa Hóa học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội
 • Học hàm/học vị
  Tiến sĩ
 • Địa phương
  Hà Nội
Các dự án đã triển khai
 • Nghiên cứu đề xuất phương án xử lý nước thải làng nghề chế biến lương thực Minh Khai, Hoài Đức, Hà Nội.
 • Nghiên cứu đề xuất phương án xử lý nước thải làng nghề dệt nhuộm Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội.
 • Nghiên cứu ứng dụng công nghệ hút bùn của CHLB Đức để ổn định và phục hồi môi trường một số hồ ở Hà Nội.
 • Nghiên cứu chế tạo sét hữu cơ, ứng dụng để hấp phụ và xúc tác phân hủy các hợp chất phenol trong nước bị ô nhiễm.
 • Nghiên cứu chế tạo và ứng dụng của vật liệu nano trong chuyển hóa khí CO2 tạo thành nhiên liệu.
 • Nghiên cứu chế tạo và ứng dụng của vật liệu gốm sứ.
 • Nghiên cứu chế tạo vật liệu tổ hợp trên cơ sở graphene với một số oxit kim loại để ứng dụng làm vật liệu xúc tác- hấp phụ cho quá trình xử lý các kim loại nặng và các chất hữu cơ độc hại trong môi trường nước.