Viện ứng dụng công nghệ
Xem chi tiết

Viện ứng dụng công nghệ

Viện ứng dụng công nghệ là đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ công lập trực thuộc...

Viện Đánh giá khoa học và Định giá công nghệ
Xem chi tiết

Viện Đánh giá khoa học và Định giá công nghệ

Viện Đánh giá khoa học và Định giá công nghệ là đơn vị sự nghiệp khoa học và công n...

Viện Khoa học sở hữu trí tuệ
Xem chi tiết

Viện Khoa học sở hữu trí tuệ

Viện Khoa học sở hữu trí tuệ là đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ công lập trực ...

Văn phòng Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ
Xem chi tiết

Văn phòng Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ

Văn phòng Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ là đơn vị sự nghiệp công lập trực t...

Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ
Xem chi tiết

Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ

Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ là đơn vị sự nghiệp khoa học và công...