Xem ảnh

Công nghệ sản xuất và chế biến chè tại HTX chè Tuyết Hương

Hợp tác xã Tuyết Hương được thành lập vào năm 2012 Vùng nguyên liệu: Trại Cài vùng chè nổi tiếng của tỉnh Thái Nguyên Ban đầu thành lập chỉ từ 8 hộ gia đình Hàng năm tiêu thụ từ 70-90 tấn trà khô
  • Chủ đầu tư
    Hợp tác xã Tuyết Hương
  • Công nghệ chủ chốt
    Công nghệ sấy sinh khối cho sản phẩm
  • Địa phương
    Thái Nguyên