Giàn bay hơi kiểu màng

Giàn bay hơi kiểu màng là một loại thiết bị trao đổi nhiệt đặc biệt để tập trung các dung dịch, đặc biệt là với các thành phần nhạy nhiệt. Công nghệ bay hơi kiểu màng đã được ứng dụng rộng rãi trong nhiều thiết bị máy móc, tuy nhiên đây vẫn là một công nghệ mới trong ngành công nghiệp giấy và bột giấy.
Điểm nổi bật
 • Năng lượng tiết kiệm được: 1,0-1,2 GJ/tấn bột
 • Thời gian tiếp xúc ngắn
 • Hệ số truyền nhiệt cao
 • Độ sụt áp suất thấp
 • Có thể giảm thiểu ô nhiễm của dịch đen khi sử dụng trong cả thiết bị bốc hơi và thiết bị tập trung chất rắn cao
 • Xuất xứ
  Công nghệ Việt Nam
 • Dạng chuyển giao
  Chuyển giao công nghệ
  Nguồn tin: Dự án SPI-NAMA (Bộ Tài nguyên và môi trường, JICA)