LÊ VĂN TUÂN

Tiến sĩ  | 
Lĩnh vực chuyên môn sâu có thể tư vấn: - Công nghệ Chế tạo máy - Công nghệ CAD/CAM/CNC - Phân tích mô phỏng FEM/FEA - Tự động hóa quá trình sản xuất
Trình độ học vấn
 • 2010
  Đại học
  Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
 • 2014
  Thạc sĩ
  Học Viện Công nghệ Shibaura – Nhật Bản
 • 2017
  Tiến sĩ
  Học Viện Công nghệ Shibaura – Nhật Bản
Quá trình công tác
 • 2010-2012
  Giảng Viên
  Khoa Cơ điện – Trường Đại học Mỏ - Địa Chất
 • 2012 - Nay
  Giảng Viên
  Viện Cơ khí - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
 • Số năm kinh nghiệm
  9
 • Học hàm/học vị
  Tiến sĩ
 • Địa phương
  Hà Nội